ul. Fabryczna 6
11-040 Dobre Miasto

tel./fax: (89) 61 61 254, 61 53 790

zsdm@zsdm.edu.pl

Materiały do publikacji na stronie
oraz wszelkie uwagi i sugestie
proszę przesyłać e-mailem na adres:
administrator@zsdm.edu.pl