Galerie stanowią zbiór nowych zdjęć oraz fotografii, które zostały opublikowane wcześniej. Stąd zdjęcia będą w przeróżnych formatach i jakości, zaś poszczególne albumy będa miały różne style. Kliknięcie na fotografię będzie przenosiło oglądających do wybranej galerii. Zbiór będzie powiększał  się w miarę dodawania kolejnych materiałów. Zapraszamy!